Thời tiết - Forum
Wednesday, 01-March-2017, 8:47 PM
SURE WE CAN !
Main Registration Login
Welcome, Guest · RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » ENGLISH » Writing » Thời tiết
Thời tiết
JackyChangDate: Saturday, 10-April-2010, 10:07 AM | Message # 1
Lieutenant
Group: Administrators
Messages: 42
Reputation: 0
Status: Offline
Dưới đây là một số thành ngữ thông dụng mà bạn có thể sử dụng để nói về thời tiết không đoán trước, cũng như một số mệnh đề về thời tiết.

Thời tiết không đoán trước

sunshine one minute, rain the next
thời tiết mà thay đổi thường xuyên – từ ấm áp đến mưa
Example: I never know what to wear in London in the summer. It's sunshine one minute, rain the next here. You have to be prepared for anything!

Ví dụ: Tôi không bao giờ biết áo quần để mặc tại London vào mùa hè. Lúc thì mưa, lúc thì nắng. Bạn phải chuẩn bị mọi thứ!

changeable
không đồng nhất, thường thay đổi
Example: I don't know if we should have a picnic next week or not. The weather's been so changeable recently. We just can't be sure we'll have nice enough weather to be outside.

Ví dụ: Tôi không biết nếu chúng tôi nên đi chơi picnic vào tuần sau hay không. Thời tiết thay đổi thường xuyên gần đây. Chúng tôi không thể chắc chắn là sẽ có thời tiết đẹp để đi chơi bên ngoài.

sunshine and showers
một kết hợp của thời tiết nắng ấm và mưa nhẹ
Example: Bring you suntan lotion and your umbrella. The forecast is for sunshine and showers.

Ví dụ: Mang kem chống nắng và dù nhé. Dự báo thời tiết là có nắng và mưa nhẹ.

 
JackyChangDate: Saturday, 10-April-2010, 10:07 AM | Message # 2
Lieutenant
Group: Administrators
Messages: 42
Reputation: 0
Status: Offline
Các thành ngữ về mưa

come rain, come shine / come rain or shine
có thể đoán được, bất kỳ cái gì xảy ra
Example: I said I'd be there. Come rain or shine I will be. Trust me!

Ví dụ: Tôi nói tôi sẽ đến. Dù mưa hay nắng tôi sẽ đến. Tin tôi đi!

it never rains but it pours
phúc bất trùng họa lai đơn chí
Example: Honestly, it never rains but it pours! First I woke up late, then I missed my train. Then, when I got to work, I realised someone had stolen my purse on the train!

Ví dụ: Thành thật, phúc bất trùng họa lai đơn chí! Đầu tiên tôi dậy trễ, sau đó trễ tàu. Sau đó, khi tôi đến văn phòng, tôi biết rằng ai đó đã lấy cắp ví của tôi trên tàu!

save / keep (money) for a rainy day
tiết kiệm tiền cho thời gian trong tương lai khi bạn có thể cần nó một cách bất ngờ
Example: Her parents always taught her to save for a rainy day. So when she was made redundant, at least she was OK financially.

Ví dụ: Cha mẹ luôn dạy cô ta để dành tiền. Vì thế khi cô ta bị thất nghiệp, ít nhất cô vẫn còn tiền tiết kiệm.

Các thành ngữ sấm và sét

steal someone's thunder
thực hiện việc gì đó mà lấy đi sự thành công hoặc khen ngợi từ người khác bằng cách tập trung vào cái bạn đã làm
Example: I was just about to tell everyone I was getting married, when Stella walked in and announced she was having twins! Talk about stealing my thunder!

Ví dụ: Tôi vừa chuẩn bị nói với mọi người là tôi sẽ làm đám cưới, thì Stella bước vào và thông báo rằng cô ta mang thai đôi! Thật bổ công của tôi!

a face like thunder
nhìn rất tức giận
Example: She knew she was in trouble when the boss walked in with a face like thunder.

Ví dụ: Cô ta biết rằng cô ta đang gặp khó khăn khi sếp bước vào với vẻ mặt tức giận.

like greased lightening
rất nhanh chóng
Example: As soon as I asked for some help, she went out the door like greased lightening.

Ví dụ: Vừa khi tôi cần sự giúp đỡ, cô ta đã đi nhanh chóng ra ngoài cửa.

Các thành ngữ về mây

be under a cloud
không được tin tưởng hoặc nổi tiếng bởi vì người ta nghĩ bạn đã làm việc gì sai trái
Example: Roger was accused of shoplifting once. When some money went missing in the office, he was under a cloud until they found the person who stole it.

Ví dụ: Roger đã bị bắt vì ăn cắp một lần. Khi tiền bị mất trong văn phòng, anh ta bị nghi ngờ cho đến khi họ tìm thấy người ăn cắp nó.

be on cloud nine
thật sự hạnh phúc và sôi động
Example: I've been on cloud nine for days. I can't believe I got the top job!

Ví dụ: Tôi đã ở trên chín tầng mây trong nhiều ngày. Tôi không tin được tôi nhận được công việc tốt nhất!

have your head in the clouds
không thực tế hoặc thực hành
Example: She always has her head in the clouds, daydreaming about being a famous film star!

Ví dụ: Cô ta luôn mơ mộng trên mây về việc trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng!

Các thành ngữ về bão

weather the storm
xử lý thành công một vấn đề khó khăn
Example: It'll be interesting to see which businesses manage to weather the storm of this economic crisis.

Ví dụ: Nó sẽ hấp dẫn để xem các công ty nào có thể vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế này.

the calm before the storm
một thời điểm im lặng hoặc hòa bình trước khi một thời điểm mà có nhiều hoạt động hoặc tranh luận
Example: Whenever we have a party for the children, my husband and I like to have a moment to ourselves before all the kids arrive. That peaceful cup of coffee is the calm before the storm.

Ví dụ: Chúng ta có buổi tiệc cho con hay không, tôi và chồng tôi muốn có một lúc để suy nghĩ trước khi lũ trẻ đến. Tách cà phê yên tĩnh này là sự yên bình trước cơn bão.

 
Forum » ENGLISH » Writing » Thời tiết
Page 1 of 11
Search:

Create a free website with uCoz
Website counter