C-TPAT là gì ? - Forum
Tuesday, 28-February-2017, 6:10 AM
SURE WE CAN !
Main Registration Login
Welcome, Guest · RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum » STANDARDS » Compliance and C-TPAT » C-TPAT là gì ?
C-TPAT là gì ?
JackyChangDate: Tuesday, 22-February-2011, 6:22 AM | Message # 1
Lieutenant
Group: Administrators
Messages: 42
Reputation: 0
Status: Offline
Hải quan – Hiệp hội Thương mại Chống khủng bố
(Customs - Trade Partnership Against Terrorism / C-TPAT)

C-TPAT là một sáng kiến chung của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ được giới thiệu vào năm 2001. Nó được thiết kế để tăng cường an ninh biên giới và chuỗi cung cấp toàn diện bởi việc quan hệ hợp tác với các thành viên chủ chốt của chuỗi cung cấp – những nhà nhập khẩu, các hãng vận tải, những người môi giới, các nhà điều hành kho bãi và các nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp phải tham gia áp dụng C-TPAT, mà có thể được thực hiện theo website của Hải quan Hoa Kỳ. Những hàng hóa lên tàu từ người tham gia C-TPAT sẽ có thể chuyển qua biên giới Hoa Kỳ nhanh hơn những hàng hóa lên tàu từ những thành viên không tham gia, bởi vì Hải quan sẽ đề nghị các lợi ích tiểm ẩn (potential benefits) đối với những thành viên C-TPAT, đặc biệt nhất là giảm số lượng kiểm tra (số lần ở biên giới được giảm).

Những người tham gia sẽ ký một thỏa thuận cam kết những hoạt động sau:

Hướng dẫn tự đánh giá toàn diện an ninh chuỗi cung cấp sử dụng hướng dẫn an ninh C-TPAT. Những hướng dẫn có giá trị cho xem xét này ở trên website Hải quan bao gồm các khu vực sau:
- An ninh thuộc về thủ tục

- An ninh vật lý

- An ninh con người

- Giáo dục và đào tạo

- Kiểm tra truy cập

- Các thủ tục kê khai hàng hóa lên tàu

- An ninh vận chuyển

Đệ trình một bảng câu hỏi sơ lược an ninh chuỗi cung cấp cho Hải quan.
Phát triển và thực hiện một chương trình để tăng cường an ninh thông qua chuỗi cung cấp phù hợp với hướng dẫn C-TPAT.
Thông tin các hướng dẫn C-TPAT đến các công ty khác trong chuỗi cung cấp và công việc với mục đích xây dựng hướng dẫn thành các mối quan hệ với các công ty này.

C-TPAT ảnh hưởng như thế nào với những người sử dụng dấu niêm phong (seals) an ninh

C-TPAT qui định rằng các sản phẩm dấu niêm phong (seals) an ninh trên hàng hóa đến Hoa Kỳ phải phù hợp với các hướng dẫn mới được tổ chức ISO xây dựng.

Sử dụng một sản phẩm không tuân thủ hoặc không đúng có thể gánh chịu cao hơn các chi phí và trì hoãn thời gian vận chuyển hàng.

Các yêu cầu đối với việc tuân thủ C-TPAT được trình bày trong tài liệu ISO/PAS17712:2006, được Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) công bố.

 
JackyChangDate: Tuesday, 22-February-2011, 6:22 AM | Message # 2
Lieutenant
Group: Administrators
Messages: 42
Reputation: 0
Status: Offline
ISO/PAS17712:2006 là gì?

ISO/PAS 17712 (Publicly Available Specification / Đặc điểm kỹ thuật có giá trị chung) là một tiêu chuẩn quốc tế phác thảo mà thiết lập “các thủ tục thống nhất để phân loại, công nhận, và thu hồi công nhận của các dấu niêm phong (seals) công-ten-nơ (container) vận chuyển hàng hóa bằng máy (tàu thủy, tàu hỏa, máy bay,...)”.

ISO/PAS 17712 định nghĩa các loại dấu niêm phong khác nhau có giá trị và mô tả chi tiết các yêu cầu thực hiện chung cho mỗi cấp sản phẩm và bao gồm chi tiết đặc điểm kỹ thuật thử nghiệm.

Để định nghĩa có hay không một dấu niêm phong đáp ứng sự tuân thủ C-TPAT, dấu niêm phong phải là chủ đề để ISO chứng minh các thử nghiệm thực hiện.

Hơn nữa để tuân thủ với các yêu cầu liên quan đến vật lý, chắc chắn sản xuất hoặc phân phối dấu niêm phong (seal) an ninh cũng phải tuân thủ các yêu cầu của những điểm bổ sung được trình bày trong các phần của phụ lục A của tiêu chuẩn.

Phụ lục A nói gì?

Mục đích của phụ lục A là để giới thiệu, phát triển và thực hiện một chương trình mà sẽ tăng cường an ninh thông qua chuỗi cung cấp phù hợp với các hướng dẫn C-TPAT. Những hướng dẫn này tập trung vào đo lường an ninh mà là vòng đời của một cái dấu niêm phong (seal) an ninh:

Quá trình thiết kế dấu niêm phong (seal)
Những thực hành tốt của nhà sản xuất
Những thực hành tốt của nhà phân phối và người bán lại
Kiến thức và kỷ luật của người sử dụng
Quản lý quá cảnh
Sau vòng đời
Các dấu niêm phong (seal) an ninh tuân thủ C-TPAT

Bộ then-chốt dấu niêm phong (Snapper Bolt seal) tuân thủ C-TPAT

Bộ then-chốt dấu niêm phong của chúng ta phải tuân thủ một cách đầy đủ C-TPAT và các quan niệm cho việc sử dụng trên hàng hóa được vận chuyển đến Hoa Kỳ. Chúng cũng phù hợp với những mong muốn để thực hiện các yêu cầu AEO tại Châu Âu. Tài liệu và giấy chứng nhận đầy đủ của việc thử nghiệm có giá trị với yêu ở trên.

Mỗi dấu niêm phong (seal) mang một số sơ-ri (serial) duy nhất để cho mục đích ghi nhận hồ sơ và đánh giá và logo của nhà sản xuất. ISO/PAS17712 qui định rằng tất cả các dấu niêm phong (seals) tuân thủ C-TPAT phải chứa đựng logo của công ty cũng như (vấn đề đối với số lượng đặt hàng nhỏ nhất).

Câu hỏi & trả lời

C-TPAT là gì?

Trả lời:
C-TPAT là một sáng kiến chung của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ được thiết kế để tăng cường an ninh biên giới và chuỗi cung cấp toàn diện. Đây chỉ có thể làm việc thông qua hợp tác thân thiện với các thành viên chủ chốt của chuỗi cung cấp – những nhà nhập khẩu, các hãng vận tải, những người môi giới, các nhà điều hành kho bãi và các nhà sản xuất. Thông qua sáng kiến này, Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo tính liêm chính của việc thực hiện an ninh của họ và thông tin hướng dẫn an ninh của họ đối với các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung cấp.

Tôi chỉ cần các sản phẩm tuân thủ C-TPAT phải không?

Trả lời:
Không! Tuân thủ định rõ các yêu cầu sản phẩm VÀ tuân thủ các thủ tục suốt chuỗi cung cấp.

Tôi có thể có logo của công ty tôi trên một seal tuân thủ C-TPAT phải không?

Trả lời:
Yêu cầu của tiêu chuẩn là tất cả các sản phẩm phải được truy vết đến nhà sản xuất. Vì vậy, seal có thể mang logo của bạn trên đó nhưng nó cũng phải mang logo của nhà sản xuất trên mỗi phần của chốt (bolt).

Làm thế nào để kiểm tra seal tôi đang đặt thì tuân thủ C-TPAT?

Trả lời:
Những nhà cung cấp các seal tuân thủ C-TPAT phải cung cấp các kết quả thử nghiệm từ nhà thử nghiệm độc lập bên thứ 3.

Bây giờ tôi nên làm gì?

Trả lời:
Viếng thăm website của Hải quan Hoa Kỳ để áp dụng thành viên online, và tiếp xúc với một trong những nhà tư vấn C-TPAT để đạt được seal tuân thủ C-TPAT của bạn. Email: info@trongtanco.com .

Tôi nộp đơn thành biên C-TPAT ở đâu?

Trả lời:
Bạn có thể đăng ký thành viên online tại website Hải quan Hoa Kỳ www.customs.gov. Bạn sẽ tìm thấy bộ phận C-TPAT theo “Trade / thương mại” và “Cargo security / An ninh hàng hóa”.

Theo c-tpat.co.uk

 
JackyChangDate: Tuesday, 22-February-2011, 6:48 AM | Message # 3
Lieutenant
Group: Administrators
Messages: 42
Reputation: 0
Status: Offline
Giới thiệu tổng quát
- Giới thiệu, Lịch học
- Học viên tư giới thiệu
- Mục tiêu khóa học
Tại sao tuân thủ trách nhiệm xã hội là quan trọng?
- Lịch sử của trách nhiệm xã hội
- Yêu cầu của người tiêu dung
Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội vs. Codes of Conduct:
- Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội là gì?
- So sánh các diều khoản của tiêu chuẩn và luật Lao Động VN
- Một vài tiêu chuẩn tiêu biểu
Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội:
- Quy trình đánh giá
- Phạm vi đánh giá
- Vai trò của đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội

Hệ thống kiểm soát tuân thủ:
- Quy trình kiểm soát
- Chính sách, quy trình, Biểu mẩu
- Huấn luyện và phản hồi
Hỏi đáp pháp luật:
- Cập nhật luật lao động
- BHXH
- Các vấn đề khác
Phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng:
- Hiểu rõ vấn đề
- Kỹ năng và phương pháp phân tích
- Kế hoạch khắc phục
Phát triển bền vững
- Giới thiệu
- Quy trình PDCA
- Quy trình 5S
- Giám sát
Nội Dung – C-TPAT
- Tổng quan về C-TPAT
- Các điều khoản của tiêu chuẩn C-TPAT
- Các bước thực hiện C-TPAT
Đánh giá C-TPAT
- Các điểm lưu ý
Xây dựng C-TPAT
- Xây dựng nội quy an ninh & quy trình an ninh
- Thực hành
- Hỏi & Đáp

 
Forum » STANDARDS » Compliance and C-TPAT » C-TPAT là gì ?
Page 1 of 11
Search:

Create a free website with uCoz
Website counter